Volební program

Čím se chci zabývat v Senátu?

  • Prosazovat zájmy měst a obcí, protože o to se snažím již řadu let jako starosta.
  • Komunikovat napříč politickým spektrem - formou dialogu hledat rozumné kompromisy ve prospěch běžných občanů.
  • Prosazovat přehledné a srozumitelné zákony s využitím svých zkušeností z finanční správy.
  • Zaměřit se na oblast dopravy - pomoci s řešením problémů při výstavbě a opravách komunikací.
  • Věnovat se diskutovaným otázkám v oblasti životního prostředí - zejména zadržování vody v krajině, odpadovému hospodářství, řešení následků kůrovcové kalamity atd.
  • S ohledem na stárnutí populace pomáhat zlepšit systém péče o seniory...

A TO SLUŠNĚ A PRO VÁS!!!