Něco o mně

Celý život bydlím ve Dvoře Králové nad Labem, jsem Královédvorák tělem i duší, a považuji se za silného patriota. Než jsem vstoupil před 6 lety do politiky, pracoval jsem na Finančním úřadu ve Dvoře Králové nad Labem. V roce 2014 jsem se rozhodl, že chci pracovat pro naše krásné město a pro náš region, proto jsem vstoupil do komunální politiky a nakonec se ze mě po volbách stal starosta na plný úvazek.

Na této pozici se snažím řešit témata, která trápí nejen Dvůr Králové nad Labem, ale také rezonují širším regionem. Jsou to hlavně velká témata - problematika výstavby či údržby komunikací, životního prostředí - zejména otázky spojené s nápravou obrovských škod způsobených kůrovcovou kalamitou, se zadržováním vody v krajině a obecně s lepším hospodařením s vodou, téma odpadového hospodářství, které neustále nabývá na aktuálnosti, nebo problematika bydlení, zaměstnanosti, sociálních služeb a pomoc seniorům nebo dětem, čemuž se snažím co nejvíce věnovat také a v soukromí.

Celým Trutnovskem se několik desetiletí táhne starý dluh státu, a to dostavba dálnice D11. Už nyní věnuji poměrně velkou část energie právě těmto jednáním. Povedlo se mi iniciovat jednání s vedením obce Choustníkovo Hradiště, kde v minulosti narazili na velký odpor týkající se budování úseku kolem této obce a který se nepodařilo výrazněji utlumit ani návštěvami ministra dopravy nebo představitelů kraje, besedami s občany atd. Vedení obce jsem nabídl variantu vybudování obchvatu jejich obce, která většinu osobní i nákladní dopravy přivede na dálnici D11 mimo obec, a tím pro ně odpadne strašák v podobě průjezdů tisíců automobilů obcí ve směru na budoucí dálnici a z ní. Ve stejném duchu bych chtěl pokračovat i dál, a to samozřejmě nejen v otázce dálnice D11.

Mou vizí i přesvědčením je s lidmi mluvit, snažit se proaktivně a empaticky hledat řešení problémů obyvatel celého regionu. Jsem člověkem, který je schopen se učit nové věci a rychle se umí adaptovat do nového prostředí.

Od prvního okamžiku mého působení jako starosty města se mi potvrzuje, že všechna tato práce je o lidech. O spolupráci s lidmi, na které narazím, které potkávám, ale především s těmi, které má člověk kolem sebe. Rozhodující je vždycky, jestli je dokážete k něčemu vyburcovat, pro něco nadchnout, zda z nich dokážete udělat tým, nastartovat v nich to, aby se snažili vám ve vašem úsilí pomáhat a aby byli rádi, že s vámi mohou pracovat.

Jako starosta se snažím a vždycky budu snažit lidi spojovat, pomáhat jim hledat řešení problémů formou kompromisů. S většinou lidí kolem sebe, ale troufám si tvrdit, že i s většinou svých politických protivníků, mám ale vztahy postavené hlavně na slušnosti, respektu a férovém jednání nebo vycházení si vstříc. Energie vkládaná do jakéhokoliv bojování, půtek nebo šarvátek nám všem bere čas na práci, kterého nebudeme mít nikdy tolik, abychom si mohli dovolit s ním takto lacině plýtvat.

Kdysi mě mnozí varovali, že mě politika jako člověka změní, protože to tak prostě bývá. Naštěstí se tak, aspoň doufám, nestalo. Za uplynulé roky v komunální politice jsem se naopak přesvědčil o tom, že ve většině případů se právě slušnost, otevřenost a férovost vyplácí a často je navíc i opětována.