Opravy komunikací a chodníků

16.07.2020

Opravy silnic, chodníků, mostů a technické infrastruktury už několik let od jara do podzimu komplikují život občanům Dvora Králové nad Labem i jeho návštěvníkům. Každodenní cestování do zaměstnání, škol nebo kroužků v popojíždějících kolonách nebo po objízdných trasách je samo o sobě nepříjemné, natož pak v letních teplotách. Rozumím tomu, že většině lidí v takových situacích nejednou přijdou na jazyk slova "chvály" na vedení města, potažmo přímo mou osobu. Neexistuje ale jiná možnost, jak tyto stavby opravit a rekonstruovat. Samozřejmě kromě té nejbanálnější - neopravovat je.

V roce 2014 byla většina krajských i místních komunikací a dalších staveb ve velmi špatném až kritickém stavu. Od roku 2015 v součinnosti s Královéhradeckým krajem dochází k postupným opravám všech krajských silnic a ruku v ruce s tím ze strany města i k souvisejícím opravám infrastruktury pod těmito stavbami, dále chodníků, veřejného osvětlení, aby, když je to možné, byly uvedené úseky zrekonstruovány kompletně.

I letos probíhají významné stavební akce - kompletní rekonstrukce Krkonošské i Heydukovy ulice (obě ve spolupráci s Královéhradeckým kraje), připravuje se kompletní rekonstrukce ulice Pod Safari, naopak dokončená je již rekonstrukce chodníků v Nedbalově ulici.

Je jen otázkou, v jakém světle kdo tato omezení vnímá - zda jako obtěžující a zbytečná, nebo (jako já) jako krok správným směrem, na jehož konci (předběžně 2022-2023) by měly být kompletně zrekonstruované všechny krajské silnice ve Dvoře Králové nad Labem a okolí a také většina místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení atd. A o to by nám všem přeci mělo jít především.

Ing. Jan Jarolím, starosta města