Nosorožec Sudán na okružní křižovatce

16.07.2020

Od listopadu 2018 je zprovozněna nová okružní křižovatka u Léčebny zrakových vad, známé jako oční škola. "Okružka" zde po dlouhých letech nahradila nebezpečnou klasickou křižovatku. Občané a návštěvníci města jistě zaregistrovali, že její středový ostrůvek zdobí nová dominanta města - socha nosorožce Sudána v životní velikosti, která se stala pomyslnou "třešničkou na dortu" dokončené stavby.

Socha je společným dílem dvou královédvorských umělců - kamenosochaře Jana Brože a uměleckého kováře Pavla Vágnera. Oba pánové věnovali vzniku díla obrovské penzum času, svého umu i srdce. Socha Sudána nejenže odkazuje na místní zoologickou zahradu, ale symbolizuje také vyhynutí jednoho druhu vlivem chování a jednání člověka. Celé dílo a jeho vznik ve mně vyvolávají na jedné straně pocity lítosti, že na světě už zbývají pouze dvě samice nosorožce bílého severního, ale zároveň hrdosti, že tady žijí lidé, jako jsou pánové Vágner a Brož, kteří vytvořili dílo, o němž se obdivně mluví nejen ve městě, ale i ve vzdálenějších místech naší republiky.

Jsem proto rád, že oběma pánům budu moci letos v říjnu během slavnostního ceremoniálu, který se bude konat v Hankově domě, předat Cenu města Dvůr Králové nad Labem za rok 2019, a to právě za tento mimořádný počin.

Přál bych si, aby takto do budoucna vznikaly i další stavby na území našeho města. Nemusí jít vždycky o umělecká díla. Člověk velmi dobře funguje, pokud cítí a slyší, že se něco opravdu podaří a že vynaložené úsilí, finance, ale také sázka na slušné a šikovné lidi vyšly. Přeji si, aby dílo v podobě Sudána obohacovalo naše životy hodně dlouho a bylo pro nás všechny připomínkou Dvora Králové nad Labem v tom nejlepším smyslu slova, kdykoliv přes křižovatku pojedeme.

Ing. Jan Jarolím, starosta města