Fungující krizové řízení je nezbytností

16.07.2020

Krizové řízení si beze sporu zaslouží velkou pozornost. Fungující spolupráce se všemi složkami IZS je naprosto klíčová. Ve Dvoře Králové nad Labem můžeme sebevědomě prohlásit, že máme s hasiči, policisty a zdravotníky vybudovány nadstandardní vztahy. A ty i díky společně pořádaným akcím zaměřeným na prevenci nadále pěstujeme. Nevíme, kdy nás může krizová situace zasáhnout a kdy bude nutné jednat a vzájemně spolupracovat co nejrychleji a nejúčinněji.

Že to opravdu funguje, se ukázalo například vloni v červnu v Dubenci, který zasáhla blesková povodeň způsobená rozvodněním místního potoka Hustířanka, loni na podzim při požáru střechy jednoho z městských domů na náměstí T. G. Masaryka, nebo letos během koronavirové pandemie, kdy byla spolupráce všech naprosto nezbytná.

Především ale voda je živel, s nímž má Dvůr Králové nad Labem svoje špatné zkušenosti z dob nedávných. I s ohledem na zvyšování bezpečnosti občanů jsme rozšířili systém protipovodňové ochrany a nechali zpracovat nové digitální povodňové plány. Možná si říkáte: proč v době sucha? Odpovědí může být právě událost, která se stala v Dubenci. I proto jsme již vloni na podzim vydali

leták s informacemi do každé domácnosti, které se týkají právě povodní - mapa zátopové oblasti, nejdůležitější telefonní čísla a odkazy na zdroje informací, návod, co dělat při ohrožení povodní atd. Budu jen doufat, že tyto informace nebudete v brzké době potřebovat.

Děkuji všem zástupcům IZS za dosavadní spolupráci s městem a za jejich pomoc při mimořádných událostech. Nikdo z nás neví, kdy mohou opět nastat. I proto se společně snažíme, aby platilo ono známé: Kdo je připraven, nebývá překvapen.

Ing. Jan Jarolím, starosta města