Dvůr jako město zeleně

16.07.2020

Dvůr Králové nad Labem je město plné zeleně. O tom asi nemůže pochybovat nikdo, kdo do něho zavítá. Máme zde téměř 8000 solitérních stromů a velké množství keřů. Zdravě rostoucí zelená tráva, rozkvétající pupeny stromů nebo kvetoucí květiny jsou balzámem na duši. I proto je důležité se o zeleň ve městě a jeho okolí náležitě starat, ať už ve formě běžné a pravidelné údržby nebo mimořádných opatření.

S péčí o takto rozsáhlou zeleň je však spojena finanční náročnost, rozsáhlé diskuze o nejvhodnější údržbě, problémy s kácením stromů, ale také větší riziko v potenciálním ohrožování zdraví a majetků občanů města při bouřkách nebo vichřicích.

Domnívám se, že právě při péči o naši zeleň je nutné používat především zdravý rozum a vyvarovat se extrémů. Tedy přehnaně stromy nekácet ani je nechránit. A město se stále snaží dodržet zachovat poměr 1 pokáceného stromu ku dvěma nově vysazeným. Již druhý rok také město Dvůr Králové nad Labem využívá při péči o dřeviny speciální zavlažovací vaky, které zajišťují stromům a keřům postupné dodávání zálivky.

V souvislosti s probíhajícími klimatickými změnami jsou nezbytná dílčí opatření vedoucí k zadržování vody v krajině. I proto jsou ve městě vytipovány lokality, ve kterých jsou seče trávy výrazně zredukovány, a s ohledem na lepší zadržování vody ve městě se tráva nechává růst. Jedná se o pokus o příspěvek k lepšímu hospodaření se stále vzácnější vodou, který by mohl přispět i ke zvýšení druhové rozmanitosti v těchto lokalitách.

Ing. Jan Jarolím, starosta města